68568 - Για να μην πέσει

Ν. Λυγερός

Για να μην πέσει
και υποφέρει
αποφασίζει
μετά
τη λευκή νύχτα
να την κάνει
πολυκυκλική
για να βρεθούν
και πάλι
ακόμα
και μετά
από αιώνες.