68569 - Το ιπποτικό κράμα

Ν. Λυγερός

Το ιπποτικό κράμα
είναι έντονα
ερωτικό,
πολεμικό
και πνευματικό
χωρίς
κανένα συμβιβασμό
γιατί έχει
ένα ήθος
ολιστικό.