68570 - Τα μουσικά απογεύματα

Ν. Λυγερός

Τα μουσικά απογεύματα
είναι προσβάσιμα
σε όσες
πραγματικά
ενδιαφέρονται
για το έργο
την ώρα
που γεννιέται
χωρίς
καθυστέρηση.