68573 - Την ώρα

Ν. Λυγερός

Την ώρα
που κάνουν
έρωτα
είναι
σαν να της δίνει
από την ουσία
της ψυχής του
στη ζωή της
για να ζήσει
πολυκυκλικά
στη συνέχεια.