68574 - Το ήθος

Ν. Λυγερός

Το ήθος
είναι αναλλοίωτο
μέσα
στους αιώνες
και δεν εξαρτάται
από τις κοινωνίες
της λήθης
αφού ζει
αποκλειστικά
με τον Χρόνο
της Ανθρωπότητας.