68575 - Τώρα

Ν. Λυγερός

Τώρα
που βλέπεις
καλύτερα
από τα αρχεία
πόσο μεγάλο
είναι το θαύμα
που ζεις
τόσο καιρό
βλέπεις
ότι η ζωή σου
είναι ψυχή.