68576 - Αναγνώρισες

Ν. Λυγερός

Αναγνώρισες
εκ των υστέρων
το σκελετό
από το σενάριο
που είχες
σκεφτεί
χωρίς
να συνειδητοποιήσεις
ότι είναι ήδη
μπροστά σου

ο θρύλος.