68577 - Όταν συζήτησες

Ν. Λυγερός

Όταν συζήτησες
για το σενάριο
κατάλαβες
ότι ήταν
μεγαλύτερο
από  τη ζωή
που δεν είχες
καταλάβει
ότι ήταν
μόνο ψυχή.