68584 - Ανοιχτή καρδιά

Ν. Λυγερός

Ανοιχτή καρδιά
είναι αυτός
που προσέχει
την ψυχή σου
κι αν δεν το βλέπεις
δεν έχει
καμία σημασία
αφού η ουσία
είναι
να είσαι
καλά
με το είναι σου.