68587 - Το σπαθί

Ν. Λυγερός

Το σπαθί
μπορεί
να έχει
διαφορετικό
ύφος
ανάλογο
με την αποστολή
αλλά
ως πρόσωπο
θα είναι
πάντα
το ίδιο ήθος.