68592 - Η αίσθηση

Ν. Λυγερός

Η αίσθηση
της αρμονίας
είναι εκ φύσης
πολυκυκλική
γιατί
εμπεριέχει
εξέλιξη
και δεν είναι
στατική
σαν μια ισορροπία
που δεν μπορεί
να ξεφύγει
από τη στάση της.