68593 - Η τοποθέτηση

Ν. Λυγερός

Η τοποθέτηση
του πολυκυκλικού δεσμού
σε ένα κυκλικό κόμβο
αποτελεί καινοτομία
γιατί το ανθρώπινο
εισχωρεί στο κανονικό
και του αλλάζει
τη φύση του
λόγω αρμονικού ήθους.