68594 - Ο πολυκυκλικός δεσμός

Ν. Λυγερός

Ο πολυκυκλικός δεσμός
δεν είναι μόνο
ένα μπουκάλι του Klein
ή μια λωρίδα του Möbius
αλλά η εξέλιξή του
μέσα σ΄ ένα χώρο
όπου ο χρόνος
δίνει και το στίγμα
της Ανθρωπότητας.