68598 - Αντί να περιμένουμε

Ν. Λυγερός

Αντί να περιμένουμε
τα πάντα
από τους άλλους
αρκεί
να κάνουμε
εμείς
το πρέπον
για να υπάρχει
το παράδειγμα
για τους άλλους
και να λειτουργήσει
καταλυτικά.