68599 - Οι κώδικες

Ν. Λυγερός

Οι κώδικες
με ανοιχτά
κλειδιά
είναι πιο ανθεκτικοί
από τους άλλους
που θεωρούν
ότι με το κλείσιμο
είναι απόρθητοι
ενώ με το σπάσιμο
ανοίγουν
όλα τα δεδομένα
χωρίς ασφάλεια.