68600 - Η βραδύτητα

Ν. Λυγερός

Η βραδύτητα
δεν έχει
καμία σχέση
με την καθυστέρηση
διότι η πρώτη
είναι απόλαυση
του Χρόνου
ενώ η δεύτερη
είναι άρνηση
του Χρόνου.