68603 - Του Χρόνου

Ν. Λυγερός

Του Χρόνου
η βραδύτητα
είναι διαστολή
για να γεμίσει
την ψυχή
η προσφορά
και να μην έχει
κανένα
παράπονο
από τον γενναιόδωρο
δωρητή.