68610 - Όταν κάποιος

Ν. Λυγερός

Όταν κάποιος
γίνεται
μαθητής
από μονόδρομο
φτάνει
σε διακλαδώσεις
και μετά
σε διασταυρώσεις
κι εκεί μαθαίνει
για το κόστος
της ελευθερίας.