68612 - Η ανάγκη

Ν. Λυγερός

Η ανάγκη
είναι διακλαδική
και δύσκολη
αλλά
η θεμελιακή της
δομή
είναι η ανέλιξη
απλώς
πρέπει να πάρεις
αποφάσεις
που θέλουν
υπέρβαση.