68613 - Ο μονόδρομος

Ν. Λυγερός

Ο μονόδρομος
σε σκλαβώνει
γιατί επιλέγεις
μόνο την αρχή
που σε οδηγεί
στο τέλος.
Η ελευθερία
είναι κόστος
ενώ η σκλαβιά
είναι τζάμπα.