68614 - Σου δίνει χρόνο

Ν. Λυγερός

Σου δίνει χρόνο
η βραδύτητα
για να σκεφτείς
τη ζωή σου
και είναι
προσφορά
πράγμα
το οποίο
είναι το πρέπον
να αξιοποιήσεις.