68615 - Το προϊόν

Ν. Λυγερός

Το προϊόν
μπορεί
να χαλάσει
αλλά όχι
η υπηρεσία
γι’ αυτό
επίλεξε
τη δεύτερη
όταν αναζητάς
την ποιότητα.