68618 - Επειδή η επιλογή

Ν. Λυγερός

Επειδή η επιλογή
είναι κόστος
πρέπει
να είναι
στρατηγική
για να αποφύγει
τα προβλήματα
και να ξεπεράσει
τα εμπόδια
για να βρει
την επίλυση.