68619 - Ο Άγιος Πέτρος

Ν. Λυγερός

Ο Άγιος Πέτρος
γίνεται
για πρώτη φορά
Μαθητής
κατευθείαν
του Χριστού
χωρίς
κανένα
ενδιάμεσο
και έγινε
θεμέλιο.