68620 - Στη Διδασκαλία

Ν. Λυγερός

Στη Διδασκαλία
δεν έχει
καμιά σημασία
να είσαι
ο πρώτος
ο τελευταίος
ο παλιός
ο νέος
αλλά
ο άξιος
τίποτε άλλο.