68622 - Τα Μαθηματικά

Ν. Λυγερός

Τα Μαθηματικά
είναι η μόνη τέχνη
που είναι
χρήσιμη
και όσοι
τη βλέπουν
ως επιστήμη
πάντα
ρωτούν
αν έχει
εφαρμογές.