68625 - Επουλώνει

Ν. Λυγερός

Επουλώνει
την πραγματικότητα
η πολυκυκλικότητα
και με αυτή την έννοια
είναι
βάλσαμο
για την ψυχή
αφού
ξεπερνά
τις ανάγκες
της ζωής.