68626 - Για να κάνεις

Ν. Λυγερός

Για να κάνεις
στρατηγική
πρέπει να κάνεις
αναθεμελίωση
για να δεις
πιο βαθιά
και αυτή
πάντα είναι
πολυκυκλική
πράξη.