68628 - Η αναθεμελίωση

Ν. Λυγερός

Η αναθεμελίωση
είναι πολυκυκλική
δράση
του Χρόνου
ενάντια
στην βαρβαρότητα
και υπέρ
της Ανθρωπότητας
όταν έχει
πληγωθεί.