68634 - Το Πάτερ ημών

Ν. Λυγερός

Το Πάτερ ημών
δεν είναι
της επανάληψης
και γι’ αυτό
παραμένει
μοναδικό.
Είναι
αγκυροβόλημα
μέσα
στον Χρόνο
και το περιμένεις
αλλιώς
σου λείπει.