68635 - Το πολυκυκλικό

Ν. Λυγερός

Το πολυκυκλικό
έχει την ικανότητα
να σε φέρει
δίπλα
όταν δεν είσαι
κοντά
γιατί ζει
με το μαζί
και ξεπερνά
το πρόβλημα
της απόστασης.