68637 - Το ξανά

Ν. Λυγερός

Το ξανά
είναι αυτό
που σου λείπει
ενώ
το πάλι
είναι αυτό
που σε λυπεί
λόγω
επανάληψης
χωρίς
πολυκυκλικότητα.