68639 - Και στη γεωπολιτική

Ν. Λυγερός

Και στη γεωπολιτική
υπάρχει
η βαθιά αγάπη
χωρίς
να είναι
ασυμβίβαστη
με τα κοινά
συμφέροντα
αφού είναι
ικανή
να τα παράγει.