68640 - Το ξένο στοιχείο

Ν. Λυγερός

Το ξένο στοιχείο
το ενσωματώνει
η βαθιά αγάπη
και βλέπει
το συμφέρον
του άλλου
ως κοινό
επειδή είναι
ο άλλος άλλος
που προσέχει.