68641 - Τα κοινά συμφέροντα

Ν. Λυγερός

Τα κοινά συμφέροντα
δεν παράγουν
βαθιά αγάπη
αλλά
αυτή
μπορεί
να το κάνει
και γι’ αυτό
είναι τόσο
θεμελιακή.