68643 - Ακόμα και το ΝΑΤΟ

Ν. Λυγερός

Ακόμα και το ΝΑΤΟ
δεν έρχεται
από κοινά
συμφέροντα
αλλά
από βαθιά
αγάπη
που ξεπερνά
τον κλασικό
ορθολογισμό.