68647 - Αυτός που είναι

Ν. Λυγερός

Αυτός που είναι
πραγματικά
του μαζί
δεν έχει
πρόβλημα
να χαλάσει
το αίμα
της αιμοδοσίας
αφού
δεν έγινε
ατύχημα
για να είναι
αναγκαίο.