68649 - Ο Χριστός

Ν. Λυγερός

Ο Χριστός
με το έργο του
είναι απίστευτος
και γι’ αυτό
χρειάζεται
η πίστη
για να ξεπεράσεις
τα μάτια σου
που δεν βλέπουν
την ουσία του.