68651 - Είναι η ζωή μας

Ν. Λυγερός

Είναι η ζωή μας
να είμαστε
ανθρώπινοι
που να φαινόμαστε
απάνθρωποι
σε αυτούς
που δεν αντέχουν
τη βαθιά
αγάπη
της Ανθρωπότητας
του Χρόνου.