68659 - Με τα δάκτυλα

Ν. Λυγερός

Με τα δάκτυλα
ο ουρανός
έφερε
τη θάλασσα
στην όχθη
για να φανούν
τα κύματα
της παλίρροιας
που δεν σταματούσαν
να σπάζουν.