68661 - Χρονική πολλαπλότητα

Ν. Λυγερός

Χρονική πολλαπλότητα
είναι η Πολυκυκλικότητα
και γι’ αυτό
απελευθερώνει
με πάθος
το κλειδί
που σε κρατά
εκτός
Ανθρωπότητας
επειδή
δεν ξέρει
από κοινωνίες.