68662 - Και το τέλος

Ν. Λυγερός

Και το τέλος
έχει μία
τελειότητα
όταν είναι
πολλαπλό
και γι’ αυτό
παράγει
χαρά
που δεν γνώριζες
πριν
την αποκάλυψη.