68666 - Το πρόσωπο

Ν. Λυγερός

Το πρόσωπο
γίνεται
φωτεινό
και μέσα
στη νύχτα
όταν ζει
ελεύθερα
η ψυχή
το πάθος
που γίνεται
πόθος.