68677 - Η σκακιέρα SER

Ν. Λυγερός

Η σκακιέρα SER
είναι εργαλείο
πολυκυκλικότητας
για να μελετήσεις
πώς λειτουργεί
ο Χρόνος
σε πλαίσιο
πολεμικό
και πολιορκητικό
λόγω ανάγκης
δεδομένων.