68679 - Αν δεν αντιλαμβάνεσαι

Ν. Λυγερός

Αν δεν αντιλαμβάνεσαι
μια ανωμαλία
είναι επειδή
είναι γενική
και όχι τοπική
σαν μια ιδιομορφία,
άλλωστε
ακόμα  και το σύμπαν
γεννήθηκε
από μια
μαθηματική
ανωμαλία.