68681 - Ιστορικά το σκάκι

Ν. Λυγερός

Ιστορικά το σκάκι
φτιάχτηκε
με την έννοια
του μετώπου
και του εμποδίου
αυτό εξηγεί
την τοποστρατηγική
οντότητα
των πιονιών
και το άλμα
των ίππων.