68682 - Ο ίππος

Ν. Λυγερός

Ο ίππος
πηδάει
τα εμπόδια
για να χτυπήσει
τους εχθρούς
και δεν τα αποφεύγει
όπως πιστεύεις
διότι έχει
πρόσβαση
στις τρεις διαστάσεις
της σκακιέρας.