68683 - Στη σκακιέρα SER

Ν. Λυγερός

Στη σκακιέρα SER
το μαζί
είναι ενσωματωμένο
μέσα στο πλαίσιο
χωρίς
να περιμένει
το πεδίο δράσης
όπως
στην κλασική περίπτωση
που έρχεται
μόνο μετά.