68684 - Οι πολύ καλοί σύμμαχοι

Ν. Λυγερός

Οι πολύ καλοί σύμμαχοι
δεν είναι
κράτη
που συνορεύουν
επειδή αυτά
έχουν φυσικά
τριβές
και αυτές
προκαλούν
πολλαπλά
προβλήματα.