68685 - Αυτοί που είναι

Ν. Λυγερός

Αυτοί που είναι
κοντά
δεν επαρκούν
και αυτοί
που είναι
μαζί
είναι σπάνιοι
αλλά
οι σπάνιοι
επαρκούν
για τον κόσμο.